یک کارشناس مسائل سیاسی:

اتفاقات دنیای اسلام در نگاه بی تفاوت سران رژیم باکو

در حالی که دولت جمهوری آذربایجان همچنان نسبت به اتفاقات موجود در جهان اسلام بی تفاوت است، در مواردی هم راه باز کن جریان سکولار وارداتی از غرب به کشورهای اسلامی می شود.

به گزارش تبریز بیدار،  علی مسعودی کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی در میانا نوشت، اتفاقاتی در دنیای اسلام در حال رخ دادن است که هیچکس نمی تواند بی تفاوت از کنار آن بگذرد. جریان سلفیت تکفیری پدیده ای نیست که به این راحتی ها حل بشود، سلفیت و تکفیر دو واژه مکمّلی هستند که هم جلوی پیشرفت و تعالی اسلام را می گیرد و هم موجب قتل و خونریزی  انسانهای بیگناه می شود.سلفیت با ادعای بازگشت به سلف صالح چه ها که بر سر ملتها و قومیت های مسلمان نمی آورد، و تکفیر نیز این روزها چهرۀ خشن و نامناسبی از اسلام را به جهانیان معرفی می کند.

اسلامی که این روزها بیشترین گرایش در اروپا و آمریکا بدان وجود دارد از سوی همان سردمداران به اصطلاح آزادی غرب و سرمایه داری لیبرال مورد آماج انواع و اقسام حملات سیاسی،فرهنگی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی قرار می گیرد تا جلوی فراگیر شدن آخرین و کاملترین دین الهی را بگیرند.

شرایط غرب آسیا و کشورهای اسلامی ایجاب می کند که در برابر این هجمه ها ایستادگی کرد و آن اقتدار اصلی اسلام را که با روح یگانگی خدا و همّت رسولش و مجاهدت امامانش و تلاش روحانیت و مومنین تا به اینجا رسیده، بتوان تمدن اسلام را که شکل گرفته است را بسط و گسترش داد. 

حال در این میان برخی از کشورها خود را از قافله جریان مقاومت و ایستادگی در مقابل این هجمه ها کنار کشیده اند و نه تنها کاری برای برون رفت از این وضعیت اسفبار نمی کنند بلکه حیاط خلوت جریان پشتیبانی کننده از سلفیت و تکفیر نیز شده اند.جمهوری آذربایجان اینک با داشتن ۵۰ هزار سلفی مستعد پیوستن به تکفیر در خود، در مسیری قدم می گذارد که به ضرر اسلام است. دولت باکو با گذاردن مرکزی برای آموزش به سلفی های تکفیری در شهر باکو آنها را برای جنگ با مردم و نظام سوریه و جریان مقاومت به سوریه می فرستد.

ایجاد جو خفقان و تشدید تدابیر شدید امنیتی بر ضد شیعیان که اکثریت جمعیت آن کشور را تشکیل می دهد، عملا” راه را برای فعالیتهای سلفیت تکفیری(جریان سکولار و ارتجاع منطقه) باز گذاشته است.

ممنوعیت فعالیت مذهبی شیعیان در کنار بازگذاشتن فعالیت یهودیان صهیونیست در کشور دوّم تشیع جای تأمل دارد. دولتِ حالا می شود گفت لائیک ج.آذربایجان فعالیتهایی به نفع سرویس های امنیتی و اطلاعاتی کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به ایران اسلامی انجام می دهد، از جمله: کمک و پشتیبانی از فرقه سازی و قومیت سازی در ایران، سکوی پرتاب و حلقۀ واسط برای ترور دانشمندان هسته ای ایران و نقش کشور ثالث برای جاسوسی برای سرویسهای اطلاعاتی غرب،پذیرفتن اقامت منافقین جنایتکار و با انواع شیطنت های دیگر که مجال پرداختن در اینجا نیست، پایگاهی برای غرب و جریان ضد اسلام بر علیه ایران و جریان مدافع اسلام ناب شده است. 

حال سوال اینجاست آیا دولت این کشور اتفاقاتی که در غرب آسیا می افتد و همه روزه دهها نفر در آنجا توسط همین تکفیری های مورد حمایت غرب سر بریده می شوند را نمی بیند؟ چرا در حالی که روسیه و چین از ایران برای مقابله با جریان سلفیت تکفیری در کشورشان درخواست کمک می کنند،دولت باکو شرایط را برای شیعیان کشور خودش که می توانند اسلام راستین را تبلیغ کنند و امنیت پایدار را برای کشورشان و دنیای اسلام به ارمغان بیاورند، قدم در راه امنیت عاریتی و شکننده گذاشته است.

دولت آذربایجان فکر می کند که با باز گذاشتن فعالیت سلفی های تکفیری در درون مرزهای خود روزی فرا نخواهد رسید که به مشکل کشورهای اروپایی در بازگشت از جنگ سوریه گرفتار بشود و این افراد بشوند عامل ناامنی در درون حاکمیت خود؟ کشته و زخمی و اسیر شدن تکفیری های آذری در سوریه مبیّن همین مطلب است که دولت آذربایجان نیز در پازل کمک کنندگان به جریان برانداز مقاومت در منطقه قرار داده شده است. وابستگی به غرب تبعات بدی را در پی دارد.

به دولتمردان وابسته و سکولار جمهوری آذربایجان توصیه می شود که بداند اردوگاه غرب جایی نیست که آنها را به سر منزل مقصود برساند بلکه وابستگی و مصرف گرایی محض و دور شدن از اسلام و غیرت دینی، هدف غرب برای کشورهای اسلامی است. 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.