در ادامه پرونده شورای شهر و شهرداری مرند،

دستگیری تعدادی از اعضای شورای شهر مرند

در ادامه پرونده شورای شهر و شهرداری مرند، شش نفر از اعضای شورای شهر ساعتی پیش بازداشت شدند.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از  پیام مرند، پس از دستگیری شهردار مرند و بیش از ۲۰ نفر از پرسنل شهرداری و شهروندان مرندی به اتهام تخلفات مالی این پرونده در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفت.

در این خصوص امروز ساعت ۱۷/۳۰ شش تن از اعضای شورای شهر مرند نیز بازداشت شدند.

د هر سه رئیس شورای سال اول، دوم و سوم این دوره جزء دستگیر شدگان هستند.  یکی از کارمندان باسابقه شهرداری مرند نیز همراه این شش نفر بازداشت شده است.

گفتنی است چندی پیش هم شهردار مرند برکنار شد و این تغییر حواشی زیادب به همراه داشت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.