گروهی که آتش را دوست دارند!

نظر سنجی مغرضانه یک سایت در مورد جریان فیتیله

نظرسنجی سایت فردا برای نوع برخورد با فیتیله ای ها آخرشه! به خصوص گزینه «اعدام در میدان تبریز».

به گزارش تبریز بیدار سایت برترین ها نوشت: نظرسنجی سایت فردا برای نوع برخورد با فیتیله ای ها آخرشه! به خصوص گزینه «اعدام در میدان تبریز».


متاسفانه در فضای مجازی به علت عدم پوششش نامناسب توهین برنامه فیتیله ای ها  در رسانه ها موجی به نام حمایت از عموهای فیتیله ولی با هدف گرم نگه داشتن آتش فتنه به راه افتاده است. در این موج در ظاهر امر تلاش می شود که در قبال این اقدام عموهای فیتیله ای بخشش صورت گیرد و سالها تلاش برنامه سازی عمو های فیتیله ای به فراموشی سپرده نشود. اما در لابلای این اقدامات موج گاها سعی بر این می شود که مردم شریف آذربایجان را بی جنبه خطاب قرار دهد و در واقع با این اقدام آگاهانه آتش فتنه را دوباره روشن نگه دارند و فرصت از دست رفته دشمنان از این قضیه را دوباره به آنها برگردانده شود. سوال اینجاست اگر آنها دلسوز هستند چرا با اسم گذشت بازهم به مردم شریف آذربایجان توهین می کنند و احساسات افکار عمومی را  تحریک می کنند؟ چرا در برهه ای که مردم آذربایجان صف خود را از فتنه گران جدا کرده اند عده ای باز در تنور اختلافات می دمند؟


لازم است گفته شود که  مردم شریف آذربایجان که همواره در طول تاریخ طلایه دار بیداری در ایران بوده اند با این اعتراض  راه برای توهین دوباره به دیگر اقوام بستند و آنان هیچ وقت با انگیزه های سطحی در پی اعدام کردن عموهای فیتیله ای یا یک کاریکاتوریست نا آگاه نبوده اند. خواسته آنها از حاکمیت این بوده که چرا فرهنگ گروه کثیری از مردم در جامعه ایران در رسانه ملی به سخره گرفته  می شود. چرا  رسانه ملی که باید مبادی وحدت اقوام ایرانی در لوای پرچم نظام جمهوری اسلامی باشد راه را برای سو استفاده تفرقه انگیزان باز نگه  میدارد. از نظر مردم شریف آذربایجان توهین به هیچ قومی درست نبوده خواه ترک باشد یا افغانی و لر و عرب. و این اقدامات مغرضانه نه برای عموهای فیتیله ای که برای رخنه کردن در صف یکدست ملت ایران است.


این اقدام سایت فردا نیوز جای شگفتی و تأسف بسیار دارد  و لازم است مسئولان مربوطه با  این دست  اقدامات تفرقه انگیز که حاصل عدم تحلیل واقع بینانه و احساسی فضای مجازی است، برخورد نمایند.

Image title

Image title


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.