بذرپاش عنوان کرد:

“دولت رکود” بهترین نام برای دولت فعلی

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: نامی بهتر از دولت رکود نمی توانم برای این دولت انتخاب کنم.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از فارس،  مهرداد بذرپاش در جلسه ای با حضور جمعی از اعضای تشکل‌های دانشجویی گفت: درباره دولتی که افتخار خود را قیمت پایین نفت می داند و از سرمایه از دست رفته مردم به عنوان کاهش اتکا به نفت یاد می کند چه می توان گفت؟

وی افزود: دولتی که با وجود رکود تاریخی در همه بخشها افزایش نقدینگی نزدیک به ۴۰۰هزار میلیارد تومانی را رکورد زده است، به نظر چه نکته ای می توان درباره آن گفت.

بذرپاش با بیان اینکه حجم واردات این دولت از چین را باید در کتاب گینس ثبت کرد، گفت: رشد قاچاق کالا که معنی دیگر آن تعطیلی تولید داخل است حدود ۲۵میلیارد دلار تخمین زده می شود را چه می توان نامید؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.