درگوشی های تبریزبیدار؛

نجفی همچنان حکم خواهد زد/موج دوم تغییرات قریب الوقوع مدیریتی در شهرداری تبریز

براساس اخبار واصله به تحریریه تبریزبیدار، در روزها و هفته های پیش رو، ۴ تن از مدیران شهرداری تبریز تغییر یافته و یا با حکم دیگری به سایر ادارات و سازمان های تابعه منتقل خواهند شد.

به گزارش تبریزبیدار، در ۱۰ روز گذشته شهردار تبریز که این روزها  در فراق ازدست دادن والده خود به سوگ نشسته است، تعییرات گسترده ای را در راس هرم مدیریتی شهرداری تبریز اعمال کرد.


۱۰ انتصاب مهم نجفی در این سازمان عمومی، مصادف شده بود با آغاز سومین سال فعالیت وی در راس بلدیه تبریز و این تغییرات، حکایت از روی دیگر سیاست ورزی وی در حوزه مسائل شهری در ۲ سال پایانی خود بر صدارت این مجموعه شهری دارد.

نگاهی به عملکرد صادق نجفی در حوزه مدیریتی نشان می دهد که گذشته از نوسانات گاه به گاه مدیریتی، وی هر ساله برای تعدادی قابل توجهی از مدیران شهرداری احکام انتصابی جدیدی صادر می کند.


اما اخبار واصله به
تبریزبیدار حکایت ازآن داشته و دارد که تصمیم آخرین  انتصابات نجفی در شهرداری تبریز، پیش از انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز در هفته اول شهریورماه گرفته شده و  مرحله اول این تغیییرات، 8 تن بوده که با اضافه شدن آذری فر و مولاخواه به عنوان شهرداران منطقه۱۱ و ۱۲، این احکام به ۱۰ تن رسید.

اظهار نظر دیروز حبیب شیری آذر،سخنگوی شورای شهرتبریز درباره اینکه “احتمال می رود این تغییرات در هفته های بعد ادامه دار باشد” موید بخش دوم اخبارواصله به تبریزبیدار بود که در روزها و هفته های پیش رو، 4 تن از مدیران بلندپایه شهرداری تبریزتغییر یافته و یا با حکم دیگری به سایر ادارات و سازمان های تابعه منتقل خواهند شد.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.