نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی؛

پس از برجام روند خصوصی سازی سرعت گیرد

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: ایران سال‌هاست که به فکر خصوصی سازی است اما در مسیر راه با مشکلاتی روبرو بوده که پس از توافق هسته ای این روند می تواند مسیر خود را با مطلوب تری طی کرده و سرعت ببخشد.

به گزارش تبریز بیدار،  علیرضا منادی سفیدان با اشاره به شاریط پیش آمده پس از مذاکرات هسته ای و لزوم توجه به به بخش خصوصی اظهار داشت: دولت می تواند ریل مناسبی در مسیر تولیدکننده ها قرار دهد تا آنها بتوانند به سر منزل مقصود یعنی هم تولید و سود بیشتر برسند و هم اینکه بتوانند مالیات بیشتری به دولت پرداخت کنن.
وی گفت: دولت البته می تواند برای حمایت بیشتراز این بخش، تخفیف های مالیاتی قائل شود.

این نماینده مجلس که در حاشیه کنفرانس صنعت احداث و انرژی با ایرنا گفت وگو کرد، با بیان اینکه دولت با کاهش منابع ارزی مواجه است، افزود: توجه به بخش خصوصی و خصوصی سازی به معنای واقعی آن، در حمایت از تولید موثر بوده و سبب می شود تا فرصتی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور باقی نماند.

منادی، با انتقاد از اقتصاد دولتی گفت: گرچه برخی دولتها گام هایی برای اجرای خصوصی سازی برداشته اند اما به جای آنکه بخشی از اختیارات دولت برای کاهش تصدی گری به بخش خصوصی واگذار شود، بخشی از دولت تفکیک شده و در قالب شبه دولتی، پروژه ها را از دولت تحویل گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد که با این روند شبه دولتی ها در کشور قوت گرفتند نه بخش خصوصی واقعی.

این نماینده مجلس، توسعه بخش خصوصی را عامل مهم توسعه اشتغال و رفع بیکاری در کشور دانست و افزود: اگر دولت ها در تقویت بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام داده بودند، بدون شک صنایع ما در زمان تحریم مقاومت بیشتری از خود نشان می داد زیرا اشتغال در دست بخش خصوصی بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.