یزد و اصفهان خواهر خوانده تبریز می شوند

شهرهای یزد، اصفهان و تبریز به منظور توسعه و بهبود مسائل شهری، ارتقای فرهنگی شهروندی و تبادل تجربه ها پس از انعقاد تفاهم نامه با یکدیگر خواهرخوانده خواهند شد.

به گزارش تبریز بیدار، اصغر خلیل پور نماینده شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در سفری به یزد که به دعوت مشاور جوان شهرداری یزد انجام شد درخصوص خواهرخواندگی یزد و تبریز با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد به بحث و تبادل نظر پرداخت.


رئیس شورای اسلامی شهر تبریز پیش از سفر به یزد، با حضور در اصفهان گفت و گوهایی در خصوص خواهر خواندگی این دو شهر انجام داده بود.


در نشست خلیل پور با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد با توجه به نزدیکی فرهنگ و شرایط فیزیکی دو شهر، به منظور توسعه و بهبود مسائل شهری، ارتقای فرهنگی شهروندی و تبادل تجربه ها، محمد رضا عظیمی زاده شهردار یزد پیشنهاد خواهر خواندگی سه جانبه بین یزد، اصفهان و تبریز ارایه کرد.


به دنبال این پیشنهاد که با تایید اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر یزد و رییس شورای شهر تبریز همراه بود، مقرر شد پس از ارایه تفاهم نامه و موافقت کمیسیون فرهنگی شوراهای اسلامی شهرهای یزد، اصفهان و تبریز، به مرحله اجرا گذاشته شود.


خواهرخواندگی قراردادی بین سران مملکتی یا سران دو شهر است که برای ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی انعقاد می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.