درخواست هایی که نادیده گرفته شد!

وقتی طوبی، کاخ گل می شود

تبریزبیدار در همان روز انتشار پیام شهردار وظیفه خود دانست که این هشدار را نسبت به این حرکت مذموم فرهنگی بدهد اما گویا عده ای بی تفاوت نسبت به این پیام و هشدار ها خانه خدا را به کاخ گل تبدیل کردند.

به گزارش تبریز بیدار، در پی درگذشت مادر شهردار تبریز، نجفی طی پیامی از عموم مردم و مسئولین و کارمندان شهرداری خواست که از آوردن هرگونه دسته گل  و بنر تسلیت  خوداری کنند اما گویا این پیام جناب شهردار به گوش برخی نرسیده بود؛ چرا که در مراسم ترحیم روز سوم درگذشت مادر شهردار متاسفانه شاهد اهدا دسته گل های تشریفاتی و گرانقیمت بودیم. باید از این دوستان پرسید در کاری که اسراف و بدی های آن روشن است چرا اصرار می ورزند؟ بهتر نبود به جای هزینه برای خرید این دسته گل همان مبلغ را صرف امور خیریه می کردند همانطور که برخی این کار را انجام دادند. واقعیت این است در زمانه ای که به علل مختلف فاصله غنی و فقیر در جامعه ما هر روز بیشتر می شود روا نیست دم از اسلام خواهی بزنیم اما اعمالمان شبیه طاغوتیان باشد.

در کنار این حرکت های تشریفاتی  نباید اقدامات خداپسند و خیرخواهانه ای که به جای دسته گل و بنر تسلیت، هزینه ها را صرف مایحتاج زندگی فقرا می کند و  در این مراسم هم مشاهده شد از نظرها پنهان بماند. امیدواریم مسئولین  و ثروتمندان جامعه هم از این رفتار تاسی بگبرند و این اقدام خیرخواهانه به رسمی ماندگار تبدیل شود.

وقتی طوبی، کاخ گل می شود

وقتی طوبی، کاخ گل می شود

وقتی طوبی، کاخ گل می شود

وقتی طوبی، کاخ گل می شود

وقتی طوبی، کاخ گل می شود

اقدام خیرخواهانه

اضافه می شود  تبریزبیدار در همان روز انتشار  پیام شهردار وظیفه خود دانست که این هشدار را نسبت به این حرکت مذموم فرهنگی بدهد اما گویا عده ای بی تفاوت نسبت به این پیام و هشدار ها خانه خدا را به کاخ گل تبدیل کردند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.