عکس نوشت/

پویش مردمی “قدس می آییم” به راه افتاد

پویش مردمی کمپین “قدس می آییم” به صورت هم زمان در سراسر کشور و در بسیاری از شبکه های اجتماعی فضای مجازی توسط اقشار مردم راه اندازی شده است تا هدف والای مردم ایران زمین و آرزوی قریب الوقوع دل همه پیروان اسلام ناب محمدی(ره) را به رخ ابرقدرتان عالم کشانند.

به گزارش تبریز بیدار، پویش مردمی “قدس می آییم” همزمان در بسیاری از شبکه های اجتماعی فضای مجازی توسط اقشار مردم راه اندازی شده است تا هدف والای مردم ایران زمین و آرزوی قریب الوقوع دل همه پیروان اسلام ناب محمدی(ره) را به رخ ابرقرتان عالم کشانند و بگویند که امروز در یک قدمی قدس شریف هستیم و با بانگ بلند، قدس را فریاد می زنیم تا عالم بداند که قدس از آن ماست و نیل تا فرات سرزمین همیشگی محور حق و عدالت است.

Image title

نزدیک است که خون مردان وزنان و کودکان مظلوم فلسطین و آه سینه مادران  عزیز از دست داده خانمان ظلم و ستم این جرثومه فساد قرن رابه آتش نیستی بکشاند. یقین بدارید حق روزی پیروز خواهد شد و ننگ نابودی و ذلت تاابد بر دامان استکبار و استثمار خون ریز خواهد ماند پس وعده همه ما، مردو زن پیرو جوان راهپیمایی بزرگ روز قدس تا  یکبار دیگر باتمرین اتحادو همدلی و وحدت  پس از خودسازی این ماه مبارک به وظیفه دینی و شرعی و انسانی خویش عمل کنیم وبدانیم سکوت در برابر الام هم نوعان و برادران دینی گناهی نابخشودنی وبه نوعی حمایت از ظالم است.

 پس با حضور میلیونی در راهپیمایی ضمن به نمایش گذاشتن قدرت اتحاد اسلامیمان خشم خویش را از ظلم ظالمان نیز ابراز خواهیم نمود و خواب خوش را از چشم اسرائیل جنایتکار خواهیم ربود.باور داریم که موج عظیم به پاخواسته درحمایت ازمردم  فلسطین تا نابودی اسرائیل فرو کش نخواهد کرد.ای قدس ما می آ ییم  وپاره خواهیم کرد بند و زنجیر اسارت را از تن مجروحت. منتظر باش و ببین ای قدس…

Image title


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.