تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , یکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴ ۲۳:۰۸:۴۷ شناسه خبر : ۱۰۵۲۱۷۸

شیبانی نوشت:

پلوراریسم که می گویند یعنی همین....؟!

از تسبیح مسلمانی بگیر تا سنگ شانس بودایی و نشان بخت چینی و نماد شیطان پرستی و نشان قلب عشق و انگشتر عقیق چشم حسود سوراخ کن و ... در این بساط پیدا می شود.

به گزارش تبریز بیدار، رضا شیبانی در صفحه اجتماعی خود نوشت: 

پلورالیسم که می گویند یعنی همین.از تسبیح مسلمانی بگیر تا سنگ شانس بودایی و نشان بخت چینی و نماد شیطان پرستی و نشان قلب عشق و انگشتر عقیق چشم حسود سوراخ کن و ... در این بساط پیدا می شود.بساط دستفروشی پیرمردی را می گویم که ماه هاست یک قلم هم از موجودی اش کم نشده است.هر کدام از این خرت و پرت ها را، لابد گذشته ای ست سزاوار.چه بسا اگر زبان باز کنند ، داستانی دنباله دار از ادم هایشان روایت کنند و اسرار نهانخانه ها و سیر دربدری شان تا رسیدن به بساط این پیرمرد در کنار خیابان.


اما از همه ی این ها که بگذریم ، این همزیستی مسالمت آمیز عقاید در هیچ جا پیدا نمی شود.کاش آدم ها هم با هر رنگ و شکلی، اندازه ی این سنگ ها و مهرها و خرمهره ها تحمل همدیگر را داشتند.


Image title