سازمان تاکسیرانی اعلام کرد:

ممنوعیت تردد تاکسی ون های تبریز در ایام اربعین به شهرهای مرزی

سازمان تاکسیرانی تبریز طی صدور اطلاعیه ای از عدم صدور برگ مرخصی خروج از شهر به تاکسی ون ها در ایام اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش تبریز بیدار، در متن اطلاعیه سازمان تاکسی خطاب به مالکین و رانندگان تاکسیهای ون  چنین آمده است: از تمامی مالکین و رانندگان ون تاکسیها  تاکیدآ درخواست میگردد که از جابجایی مسافر و تردد درحدفاصل کلانشهر تبریز و شهرهای مرزی در ایام اربعین حسینی خودداری نمایند.

متن اطلاعیه سازمان تاکسی رانی تبریز بدین شرح است: 
قابل توجه مالکین و رانندگان تاکسیهای ون:
احترامآ باعنایت به بند چهارازمصوبه جلسه نحوه تردد وسایط نقلیه شهری در ایام اربعین مبنی برعدم صدوربرگ مرخصی خروج از شهردر این ایام وجلوگیری از تردد و جابجایی مسافر توسط تاکسیهای ون حدفاصل شهرهای مبدا به مقصد شهرهای مرزی ، ازتمامی مالکین و رانندگان این خودروها تاکیدآ درخواست میگردد که از جابجایی مسافر و تردد درحدفاصل کلانشهر تبریز و شهرهای مرزی خودداری نمایند.
لازم به توضیح است که حتی درصورت داشتن برگ مرخصی نیز پلیس راه از تردد تاکسیهای ون درجاده ها جلوگیری خواهد نمود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.