بازرگان:

مناطق آزاد برای تقویت بنیه تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش صادرات ایجاد شدند

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: توجه به توسعه تولید و صنعت، جذب سرمایه‌گذاران و ارتقاء سطح تکنولوژی کارخانجات می‌تواند مناطق آزاد را به الگوی موفق تحقق اقتصاد مقاومتی باشند.

به گزارش تبریز بیدار، مهدی بازارگان در حاشیه بازدید از صنایع فعال در منطقه آزاد ارس هدف از ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در کشور را تقویت بنیه تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش صادرات عنوان کرد.

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد رویکرد صادراتی در مناطق آزاد را مهم ارزیابی کرد و افزود: توجه به توسعه تولید و صنعت، جذب سرمایه‌گذاران و ارتقاء سطح تکنولوژی کارخانجات می‌تواند مناطق آزاد را به الگوی موفق تحقق اقتصاد مقاومتی باشند.

بازارگان گفت: در حوزه جذب سرمایه‌گذاران خارجی اولویت با همسایگان مناطق بوده و محدودیتی نسبت به سایر کشورها در قالب قوانین کشور وجود ندارد.

وی ضمن تقدیر از عملکرد مثبت مدیریت منطقه آزاد ارس طی دو سال اخیر در توسعه تولید و صنعت، با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارس، رودخانه ارس و دشت‌های حاصلخیز این منطقه را مزیت کم نظیر برای تبدیل ارس به قطب صنعت کشاورزی دانست و گفت: محصولات کشاورزی یکی از نقاط قوت مهم کشور محسوب می‌شوند.

منطقه آزاد ارس به عنوان صنعتی‌ترین، سرمایه پذیرترین و گردشگر پذیرترین منطقه آزاد ایران از جایگاه ویژه‌ای در بین گردشگران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برخوردار است.

این منطقه آزاد در چهار محدوده منفصل در جلفا، نوردوز، خداآفرین و قلی‌بگلو با جمهوری خودمختار نخجوان و کشورهای ارمنستان و آذربایجان هم مرز بوده و فعالیت‌های اقتصادی مختلف در زمینه صنعت، تولید، بازرگانی، صادرات، کشاورزی و گردشگری در این منطقه رونق دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.