در گفتگوی تبریزبیدار با کارشناسان هواشناسی و محیط زیست مطرح شد؛

محیط زیست: آلودگی هوای تبریز در وضعیت هشدار قرار دارد / هواشناسی: جو پایدار تا روز شنبه برقرار خواهد بود

وضعیت آلودگی هوا تبریز به علت پدیده وارونگی دما در چند روز گذشته چهره ی تبریز را تغییر داده و نفس را برای شهروندان تنگ کرده است.

به گزارش تبریز بیدار، وضعیت آلودگی هوا تبریز به علت پدیده وارونگی دما در چند روز گذشته سبب تنگ شدن نفس برای کودکان وبیماران قلبی و شهروندان شده است. در همین زمینه کارشناس اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی در گفتگو با تبریزبیدار خبر داد وضعیت آلودگی هوا تبریز هوا در حال حاضر در وضعیت ناسالم و هشدار قرار دارد. 

این کارشناس اداره کل محیط زیست  اظهار داشت:  ذرات معلق ۲.۵ میکرون امروز ۱۴۹ در واحد شاخص است که بر این اساس اگر این مقدار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ باشد وضعیت ناسلام و هشدار برقرار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی  در گفتگو با تبریزبیدار گفت: جو پایدار هوا تا روز شنبه بر هوای شهر تبریز حاکم خواهد بود ولی در طی چند وز آینده از میزان الودگی هوا کاهش پیدا خواهد کرد.

محیط زیست از عموم شهروندان تبریزی خواست در این روزها از سفرهای غیر ضرور درون شهری و استفاده از خودرو شخصی خوداری نمایند . همچنین کودکان و افراد با سابقه بیماری قلبی و تنفسی از رفت وآمد خودداری کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.