دلیل استقبال از وام۲۵میلیونی چه بود؟

یک کارشناس مسایل اقتصادی دلیل استقبال مردم از وام ۲۵ میلیونی خودرو را فقدان سرمایه و پس انداز کافی دانست و گفت: به علاوه مردم همچنان معتقد به جهش در نرخ تورم هستند و از این لحاظ خودرو با تسهیلات ۱۶ درصدی را مناسب قلمداد می کنند.

به گزارش تبریزبیدار به نقل از تسنیم، سید محسن طباطبایی مزدآبادی در تحلیل فروش ۱۱۰ هزار خودروی داخلی طی ۶ روز گفت: در ابتدای تدوین بسته خروج از رکود ۲ انتظار نمی رفت با توجه به تشکیل کمپین نخریدن خودرو، این تعداد از تولیدات ایران خودرو و سایپا به فروش برسد.

وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل این مساله را باید در فقدان سرمایه و پس انداز کافی خانوارهای ایرانی قلمداد نمائیم، یادآور شد: طبق آمارها در سال گذشته هر خانوار شهری در ماه تنها ۵۳ هزار تومان پس انداز داشته است و خانواده های روستایی نیز در ماه کمتر از ۵۰ تومان پس انداز داشته اند.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه فقدان سرمایه و پس انداز در میان خانواده های ایرانی باعث شده تا خودرو با وام ۱۶ درصد یک گزینه مطلوب قلمداد شود، ادامه داد: البته باید به این مساله مهم نیز توجه داشته باشیم که از منظر روانشناسی اقتصادی نیاز به خرید کالای با دوام به ویژه خودرو در میان خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه افزایش یافته اما منابع کافی در این جهت وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بی اعتمادی به سیاست های بانک مرکزی و عدم اطمینان به پیش بینی های مربوط به کاهش نرخ تورم نیز اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد افکار عمومی همچنان معتقد به جهش در نرخ تورم هستند و از این لحاظ خودرو با تسهیلات ۱۶ درصدی را مناسب قلمداد می کنند.

طباطبایی به مساله شهرت و اعتبار مقام پولی در اجرای سیاست های اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه عدم استقلال بانک مرکزی و فشارهای وارده به این نهاد از سوی اکثر دولت ها سبب شده است تا از سوی کارگزاران اعتماد چندانی به اهداف پیش بینی شده از سوی این نهاد وجود نداشته باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.