واکنش اکرم حضرتی به خبر منتشره در تبریزبیدار؛

ریالی از شورا دریافت نمی کنم/به صورت تمام وقت مشغول به خدمت هستم

حضرتی گفت: بنده به صورت رایگان و بدون دریافت حق الجلسه در جلسات مرتبط با شورا شرکت می کنم و تنها حقوقی که می گیرم مربوط به مامور به خدمت بودنم در شوراست.

به گزارش تبریزبیدار، پس از خبر منتشرشده در  این پایگاه خبری و در خصوص حقوق دریافتی اعضای مامور به خدمت در شورای شهر تبریز( اینجا)، اکرم حضرتی یکی از اعضای شورا در تماسی با تحریریه تبریزبیدار نسبت به درج این خبر واکنش نشان داده و گفت: به جز حقوق مامور به خدمت بودنم، ریالی از شورا دریافت نمی کنم.

وی افزود: بنده به صورت رایگان و بدون دریافت حق الجلسه در جلسات مرتبط با شورا شرکت می کنم و  تنها حقوقی که می گیرم مربوط به مامور به خدمت بودنم در شوراست.

عضو شورای شهر تبریز ادامه داد: من می توانستم مثل برخی اعضا هم از شورا و هم از دانشگاه بابت تدریس حقوق دریافت نمایم اما  این کار را انجام ندادم و به صورت تمام وقت در اتاق محل کارم مشغول به خدمت به مردم می باشم در حالیکه برخی همکاران فقط برای حضور در جلسه به شورا می آیند.

حضرتی در پایان خاطر نشان کرد: همه اسناد ادعاهای بنده در امور اداری شهرداری و شورا موجود است و حتی می توانید از دکتر دبیری نیز در این باره پیگیری کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.