نبرد مدافعین حرم در سرما +عکس

گاهی اوقات دفاع از مظلوم بهترین مردانگی است که با هیچ قلمی نمی توان آن را توصیف کرد.

به گزارش تبریز بیدار، بعد از تهدید داعش به تخریب حرم های متبرکه در سوریه، عده ای از مردان غیور به صورت خود جوش به دفاع از آن مکان ها مشغول شده اند که در این مسیر سختی های بسیاری را تحمل می کنند.نبرد مدافعین حرم در سرما +عکس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.