سریال ناتمام خصوصی سازی ماشین سازی تبریز؛

فرهنگی: واگذاری به این صورت عاقبت خوشی نخواهد داشت / دهقانی: پوری حسینی در هر صورت می خواهد کارخانه را واگذار کند

فرهنگی در واکنش به پافشاری خصوصی سازی در واگذاری ماشین سازی تبریزبیدار گفت: نمونه های فراوانی دیده ایم که واگذاری های این چنینی عاقبت خوشی نخواهد داشت. دهقانی هم اظهار داشت: تنها راه حل خارج شدن ماشین سازی تبریز از لیست واگذاری ها مصوبه هیات دولت است.

به گزارش تبریز بیدار، پس از خبر وزیر صنعت  مبنی بر تعویق  5 ساله در واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز و مصاحبه اخیر پوری حسینی بر انجام این واگذاری در هر صورت تأکید کرده بود،  نظر محمدحسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس و الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس را  در این خصوص جویا شدیم.

فرهنگی: واگذاری به این صورت عاقبت خوشی نخواهد داشت


فرهنگی با اشاره به اظهارات رییس سازمان خصوصی سازی در گفتگو با تبریزبیدار اظهار داشت: حرف آقای پوری حسینی در مورد خصوصی سازی کارخانه ماشین سازی تبریزبه لحاظ قانونی درست است چرا که متأسفانه در سال های گذشته به دلیل مشکلات عدیده علیرغم حمایت دولتی  هزینه های تولید در این واحد صنعتی بالا رفته و  از طرفی رکود در این مساله مزیده برعلت شد.

نماینده مردم تبریز گفت: با این حال درخواست نمایندگان مجلس و  مسئولین استانی چیز دیگری است . چرا که با این وضع قیمت بسیار نازلی برای کارخانه پیشنهاد خواهد شد و خریدار به فکر استفاده از امکانات و اموال کارخانه در مسیرهایی غیر از تولید خواهد بود در موارد واگذاری این چنینی هم دیده ایم که عاقبت خوشی نداشته است.

فرهنگی در پایان تاکید کرد: در سفر اخیر وزیر صنعت به همراه آقای رحمانی اهمیت این موضوع را به وزیر گوشزد کردیم ولی با این وجود باید بین اراده سازمان خصوصی سازی و مسئولین و نمایندگان استان راهی پیدا کرد.

دهقانی: پوری حسینی در هر صورت می خواهد کارخانه را واگذار کند

الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با تبریزبیدار اظهار داشت: آقای پوری حسینی می خواهد در هر صورت کارخانه را واگذار کند ولی اگر بحث احیا کارخانه مطرح است می توان با فروش اموال با ارزش این کارخانه در تبریز، اوضاع را تا حدودی سامان داد.

دهقانی با اشاره به نامه نمایندگان استان مبنی بر عدم واگذاری این واحد صنعتی گفت: ما هم در نامه خود به وزیر اقتصاد مشکلات این واگذاری را گوشزد کردیم ولی با این حال راه جلوگیری از این واگذاری مصوبه هیات دولت است.

این نماینده مجلس در پایان گفت: حال که جناب پوری حسینی مصر به انجام این واگذاری است اگر وزیر صنعت، استاندار و مسئولین استانی می خواهند تصمیمی به سود صنعت آذربایجان بگیرند با مصوبه  هیات دولت از اجرای این واگذاری جلوگیری به عمل آورند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.