منادی : به اظهارات کوچک زاده به موقع پاسخ خواهم داد؛

پادرمیانی باهنر بین منادی و کوچک زاده

عضو هیات رییسه اعلام کرد که مطابق اصل ۱۷۹ آیین نامه داخلی حق پاسخ به صحبت های نماینده تهران را برای خود محفوظ می داند.

به گزارش تبریز بیدار، در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۱۷ آذر- در جریان بررسی طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در صحن علنی بعد از تذکر مهدی کوچک زاده در خصوص اظهارات علیرضا منادی سپیدان در مخالفت با این طرح ، منادی سفیدان  گفت: پاسخ اصل ۱۷۹ بنده به آقای کوچک زاده بماند برای روز یکشنبه. ایشان به بنده بی حرمتی کردند. انشاءالله جواب آقای کوچک زاده را روز یکشنبه خواهم داد.

در ادامه محمدرضا باهنر گفت: آقای منادی سفیدان میکروفن شما زمانی که باز می شود برای دعوت ناطقین میان دستور، در مورد مسائل دیگر نباید صحبت کنید و شما باید ناطقین را به جایگاه دعوت کنید.

منادی در این خصوص گفت: بنده به احترام آقای باهنر جواب آقای کوچک زاده را نخواهم داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.