یوسفی در بازدید از مجتمع اطلس:

پروژه های تجاری وخدماتی و فرهنگی عامل رشد و توسعه همه جانبه

شهرداری منطقه یک تبریز، شهردار منطقه یک تبریز در دیدار از پروژه تجاری ، خدماتی و فرهنگی اطلس عنوان نمود: این نوع پروژه ها عامل رشد و توسعه همه جانبه در منطقه می شود.

به گزارش تبریز بیدار، شهردار منطقه یک تبریز در دیدار از پروژه تجاری ، خدماتی و فرهنگی اطلس عنوان نمود: این نوع پروژه ها عامل  رشد  و توسعه همه جانبه در منطقه می شود.


بر اساس این گزارشیوسفی شهردار منطقه یک  که به همراه معاونین و مدیران منطقه از مجتمع تجاری ، خدماتی و فرهنگی اطلس بازدید بعمل آوردند واعلام داشت: تفاهم در ایجاد روند رو به رشد و تسریع در افتتاح و بهره برداری از این مجتمع اهمیت بسزائی در تقویت و توسعه همه جانبه در منطقه را خواهد داشت.

مجتمع اطلس

مجتمع اطلس

یوسفی  اشاره نمود: حمایت کامل شهرداری از این مجتمع و رفع مسایل پیش رو جهت تسریع در اقدامات و هماهنگیهای لازم از امور مهم منطقه می باشد وباید شرایطی فراهم گردد تا چهره پیرامون این مجتمع نیز شایسته باشد.


وی گفت:  ایجاد فضای سبز مناسب  با هارمونی ویژه وکاشت گیاهان متناسب با محیط با همکاری فی مابین اقدام خواهد شد.

مجتمع اطلس


شهردار منطقه یک گفت: دقیقاً با  افتتاح این مجتمع که در حوزه خدماتی و فرهنگی و تجاری خدمات ویژه ای ارائه خواهند داد شاهد رونق حوزه های اقتصادی، تجاری وفرهنگی خواهیم بود و نیاز است تا با همکاری و همیاری همه جانبه بویژه شهروندان فهیم و آگاه از این فرصت پیش رو کمال استفاده و بهره برداری را بعمل آوریم.


در پایان بازدید از این مجتمع شهردار منطقه یک اعلام نمود:ما با کمال میل و رغبت از شهروندانی که اقدام به احداث وایجاد چنین پروژه هائی می نمایند استقبال نموده و در جهت رونق و پیشرفت منطقه از هیچ امری فروگذار نمی گردیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.