بابایی اقدم:

توسعه متوازن و متعادل هدف اصلی از اجرای طرح جامع تبریز است

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز تدوین طرح جامع جدید برای تبریز را تصمیم فنی دانست و گفت: هدف اصلی طرح جامع تبریز ایجاد زمینه ای برای توسعه متعادل و متوازن شهر است.

به گزارش تبریز بیدار، فریدون بابایی اقدم در سمینار بررسی سومین طرح جامع تبریز، با اشاره به این‌که اولین طرح جامع تبریز در سال ۴۹، دومین ۷۴ و سومین طرح جامع هم، اکنون در حال تدوین است، افزود: امروزه شرایط تبریز با گذشته بسیار متفاوت است و جمعیت این شهر در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است و ضروری است بر اساس وضع موجود و نیازهای فعلی طرح جامع تبریز تدوین شود .

‌بابایی اقدم ادامه داد: مطالعه طرح جامع جدید تبریز به کارفرمایی وزارت راه و شهرسازی به اتمام رسیده و برگزاری این پنل برای بررسی این طرح از نقطه نظرات علمی است.

وی خاطرنشان کرد: مشکلات زیادی در مسیر مدیریت شهری داریم اما آن چه مهم است این است که موضوعات شهری را با برنامه ریزی های منظم و دقیق پیش ببریم

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز با بیان این که برنامه های شهری باید فراتر از ساماندهی وضع موجود و در راستای دگرگونی اساسی چهره تبریز تدوین شود، گفت: این روند با اعمال نقطه نظرات کارشناسان، در بازنگری طرح جامع شهری اعمال خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.