عضو شورای شهر تبریز در گفتگو با تبریزبیدار:

شورا جای پیگیری اغراض شخصی نیست/دبیری، مسئول تعیین تکلیف مامور به خدمت های شوراست

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر گفت: صحن علنی متعلق به مردم است و اگر خدای ناکرده اغراض شخصی را در صحن علنی پیگیری نماییم باید در پیشگاه پروردگار متعال پاسخگو باشیم.

به گزارش تبریزبیدار، داوود امیرحقیان رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری و در خصوص قانون قطع همکاری با ماموران به خدمت در شهرداری و شورا اظهار داشت: این بحث، قانون نیست بلکه یک کار اجرایی است و هر دستگاهی بر اساس نیاز خودش می تواند مامور به خدمت بگیرد.

وی افزود: عدم همکاری با ماموران به خدمت یک مطالبه عمومی از سوی کارکنان شهرداری است و تصمیم نهایی را در این باره آقای شهردار خواهند گرفت.

امیرحقیان ادامه داد: بایستی یک عزم جدی در این راستا وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورا اظهار داشت: بودجه شورا متفاوت از شهرداری است و ردیف آن خارج از ردیف بودجه شهرداری تعریف می شود و بودجه نیز بر مبنای ردیف خرج می شود و ماموران به خدمت در شورا را نیز بایستی آقای دبیری تعیین تکلیف نمایند چراکه  اعضا و کارکنان شورا ذیل شهرداری نیستند.

امیرحقیان همچنین  در خصوص حواشی به وجود آمده در جلسات شورای شهر و برخی دعواهای شخصی بین اعضای شورا گفت: برای جلوگیری از برخی حواشی قرار شده است تا جلسات غیرعلنی و غیرمستمع در روزهای سه شنبه برگزار گردد و اعضا کارهای شخصی و برخی سخنان را در آن جا مطرح نمایند چراکه صحن علنی متعلق به مردم است و  اگر خدای ناکرده  اغراض شخصی را در  صحن علنی پیگیری نماییم باید در پیشگاه پروردگار متعال پاسخگو باشیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: باید قدر لحظه به لحظه جلسات علنی را بدانیم و از حقوق مردم دفاع نماییم چراکه در غیر این صورت مدیون مردم خواهیم بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.