به نظر شما تراکتور با قلعه نوعی موفق می شود؟

به نظر شما قلعه نوعی خواهد توانست تراکتور را دوباره به ساحل آرامش و موفقیت برساند؟

به گزارش تبریز بیدار، پس از کش و قوس های فراوان سرانجام امیر قلعه نوعی به عنوان سرمربی جدید تراکتورسازی تبریز انتخاب شد. حال به نظر شما  قلعه نوعی خواهد توانست تراکتور را دوباره به ساحل آرامش و موفقیت برساند؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.