عکسی لو رفته از صدام حسین و دو تن از همراهان در دورانی که در حال فرار بود!

عکسی لو رفته از صدام حسین و دو تن از همراهان در دورانی که در حال فرار بود!

Image title

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.