پارک کردن پرادو به سبک زن چینی+ تصاویر

یک زن چینی هنگام پارک تویوتای چهار درب خود، کنترل خودرو را از دست داد و به درگاه ایستگاه مترو سقوط کرد.

پارک کردن پرادو به سبک زن چینی+ تصاویر

پارک کردن پرادو به سبک زن چینی+ تصاویر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.