عکس دیده نشده از مادر صدام

عکس منتشر شده از صبحه طلفاح مادر صدام حسین که بعد از مرگ پدر صدام بار دیگر ازدواج کرد.

عکس دیده نشده از مادر صدام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.