ایام به مناسبت شهادت رهبر شیعیان نیجریه منتشر کرد؛

زکزاکی ،خمینی آفریقا

عصر روز یکشنبه صدها نفر از نیروهای ارتش نیجریه به بهانه مقابله با سد راه توسط طرفداران شیخ زکزاکی و با ادعای تلاش برای ترور فرمانده ارتش، به حسینیه «بقیه الله» شهر زاریا حمله کرده و چندین نفر را به شهادت رساندند.

زکراکیبه گزارش تبریز بیدار،  عصر روز یکشنبه صدها نفر از نیروهای ارتش نیجریه به بهانه مقابله با سد راه توسط طرفداران شیخ زکزاکی و با ادعای تلاش برای ترور فرمانده ارتش، به حسینیه «بقیه الله» شهر زاریا حمله کرده و چندین نفر را به شهادت رساندند. این نیروها ساعتی بعد ضمن محاصره خانه رهبر شیعیان نیجریه، ده‌ها نفر دیگر از جمله همسر، پسر، معاون، سخنگو و پزشک شیخ زکزاکی را شهید کردند.

 

زکزاکی ،خمینی آفریقا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.