درسخوان خبر داد:

۸۰ درصد لوایح شورای شهر تبریز مربوط به هبه هاست

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تبریز گفت: هشتاد درصد مراجعات از طرف مردم به شورای شهر، مبتنی بر اهدا و اشتغال است.

به گزارش تبریز بیدار، رسول درسخوان ادامه داد: این خود نشان می دهد که در ایران بحران جدی و عمیق اشتغال وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر در دسترس ترین نهاد برای شهروندان محسوب می شود اظهار داشت: نبود اشتغال و وجود بیکاری مهمترین مساله ای است که گلوی اعضا شورای اسلامی شهر تبریز را می‌فشارد.
درسخوان گفت: از دیگر دلایل مراجعه شهروندان به شورای اسلامی شهر تبریز مراجعات اقتصادی است و این امر باعث شده که بیشترین مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز به بخشش، حبه و اهدا اختصاص یابد.
وی افزود: هشتاد درصد از لوایح شورا مربوط به اهدا است و در نتیجه بیشترین مراجعات مربوط به مشکلات اقتصادی شهروندان می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.