امیرحسین ثابتی نوشت؛

معمای دولت های تکنوکرات و ” نفت مفت!”

امیر حسین ثابتی به کاهش قیمت نفت در این روزها واکنش نشان داد

به گزارش تبریز بیدار،  امیر حسین ثابتی با گذاشتن پستی در صفحه اجتماعی خود نوشت: 

این روزها قیمت نفت به پایین ترین حد خود در چند سال اخیر رسیده و هر بشکه نفت ایران تنها به قیمت ۳۵ دلار فروخته می شود.


معمای دولت های تکنوکرات و " نفت مفت!"


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.