تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۱۲:۱۸ شناسه خبر : ۱۰۵۳۵۴۵

مهدی نعلبندی نوشت

یا منصور امت ! دور نباشد نقاب انداختن ذوالفقار از حجاز

مهدی نعلبندی فعال فرهتگی تبریز با نوشته ای زیبا به شهادت شیخ نمر توسط دژخیمان سعودی واکنش نشان داد.

به گزارش تبریز بیدار مهدی نعلبندی فعال فرهتگی تبریز در پی شهادت شیخ نمر توسط دژخیمان سعودی در صفحه اجتماعی خود نوشت: 


گردنت را به تیغ کین زدند فرزندان هنده
نمازگزاران هبل
خادمان لات و منات و عزی
نگاهبانان ابوقبیس
بازرگانان شام
فرزندان ابوسفیان
نامحرمان حرم امن.
هان وحی می بارد اینک:
- انما المشرکون نجس 
دور دارید فرزند تیمیه را از مسجدالحرام
حرامشان باد
اینان میمون های جستان و خیزانند بر منبر پیغمبر
بر ماست دریدن شکم این قوم شترچران
قلمت را شرفی بود والاتر از خون شهید
و خونت توشیح نوشته هایت شد
ای شیخ شهید
ای صاحب نفس زکیه
غریوت بشارتگر صیحه ای است شگرف
آسمان دلتنگ عاشورایی سرخ است
و زمین باعورایی چرک رخسار زاده است
ای ابوذر حجاز
کلامت استخوان شتری است بر فرق کعب الاحبارهای آخرالزمانی
آرمیدی
و دور نباشد که نشستن زهر شلاق علی بر صورت مروان ها
دور نباشد تاویل سیصد و سیزده آیه انتظار
دور نباشد نقاب انداختن ذوالفقار از حجاز
روحت شاد ای شیخ.
- یا منصور امت !
.
.