تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۴۱:۰۱ شناسه خبر : ۱۰۵۳۵۴۸

محسن هادی بازنشر داد

بگذار این «سالهای حرام» بگذرد!...

محسن هادی از فعالین فرهنگی تبریز با باز نشر نوشته ای از دکتر شریعتی در صفحه اجتماعی اش به اعدام شیخ نمر واکنش نشان داد.

به گزارش تبریز بیدار، محسن هادی از فعالین فرهنگی تبریز با باز نشر نوشته ای از دکتر شریعتی  در صفحه اجتماعی اش به اعدام شیخ نمر واکنش نشان داد:

بگذار این «سالهای حرام» بگذرد!...

در قبایل عرب همواره جنگ بود.اما مکه "زمین حرام " بود و چهار ماه رجب ،ذی القعده،ذی الحجه و محرم "زمان حرام". یعنی که در آن جنگ حرام است. دو قبیله که با هم می جنگیدند تا وارد ماه حرام می شدند جنگ را موقتا تعطیل می کردند.اما برای آنکه اعلام کنند که در حال جنگ هستند و این آرامش از سازش نیست و چون بگذرد جنگ ادامه خواهد یافت سنت بود که بر قبه خیمه فرمانده قبیله ،پرچم سرخی برمی افراشتند تا دوستان ،دشمنان و مردم بدانند که "جنگ پایان نیافته است".

آنها که به کربلا می روند می بینند که جنگ با پیروزی یزید پایان گرفته و بر صحنه جنگ آرامش مرگ سایه افکنده است.اما بر قبه آرامگاه حسین پرچم سرخی در اهتزار است.
بگذار این «سالهای حرام» بگذرد!...