تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴ ۱۲:۳۱:۰۲ شناسه خبر : ۱۰۵۵۲۹۰

مهدی نعلبندی نوشت:

فرهنگ را نمی شود زیر رادیکال سیاست تعریف کرد

هنر مند در "جناح" نمی گنجد. افق هنرمند فراتر و فراخ تر از افق دید اهل سیاست - حتی سیاست ورزان آگاه و تیک اندیش- است و ورودش به ساحت سیاست از جنس فیلسوف شاهی افلاطون خواهد بود.

به گزارش تبریز بیدار، مهدی نعلبندی فعال فرهنگی تبریزی در جدید پست خود در صفحه اجتماعی اش نوشت:

سال 80 در "باکو 2001" نوشتم و سال 90 در "همسایه خانه زاد" تکرار کردم که " فرهنگ را نمی شود زیر رادیکال سیاست تعریف کرد". 

هنر مند در "جناح" نمی گنجد. افق هنرمند فراتر و فراخ تر از افق دید اهل سیاست - حتی سیاست ورزان آگاه و تیک اندیش- است و ورودش به ساحت سیاست از جنس فیلسوف شاهی افلاطون خواهد بود. 

هنرمند در سیاست هم که وارد شود، برای "اندیشه" و "هنر" خواهد جنگید، حتی با هم مسلکانش. 

سیاست فروشی چیز دیگری است. بساطی است برای قدرت و بقالی نموری برای چندرغاز خدم و حشم. باشد که قدرت، همه ی حرف سباست است، اما بین اینان و سیاستدانان همان قدر فرق است که میان یک ژنرال تا یک تروریست. از محقق تا مقلد فرق هاست

این یکی داوود و آن دیگر صداست

دوره گردان سیاستفروش، از هنر هیچ نمی فهمند. و از اندیشه، هیچ از هیچ. پیر پسران و پیر دختران ترشیده ای هستند که هنر برایشان ابزاری است در قواره ی بافور برای تریاک. توان تمیز قرمبه ی حدث و شیون کمانچه را ندارند. 

و همین است که هنرمند و اندیشمند، مبغوض سیاستفروشان است از چپ و راست و وسط و الخ.

اما اگر کسی از قبیله شریف هنر و اندیشه - که جمله گی مرگ آگاهند - پای بر رکاب توسن سیاست نهد، فروغ اندیشه اش سیاستورزان نیک اندیش را روحی تازه خواهد بخشید و شمسی خواهد برای ایشان همانسان که آن شکرفروش تبریزی برای شمس بود. و شد.  و البته این تابناکی اندیشه،  تنگ چشمان سیاستفروش را نیز خواهد آزرد که ولا یزید الظالمین الا خسارا.
.نظرات

رضا ایراندوست بنام
IR

ضمن قدردانی از نویسنده محترم و مدیران گرامی سایت،انتقادی داشتم.حقیقتا من که از این مطلب چیزی متوجه نشدم؟! ای کاش نویسنده محترم کمی از بار الفاظ بکاهند و به صراحت و دور از کلمه چینی سخن گویند..