عضو هیات علمی دانشگاه تبریز تشریح کرد:

آیا صحیفه سجادیه از کتاب های تحریف نشده است؟

مرحوم الهی قشمه ای می فرمایند که علمای بزرگ امامیه می گویند صدور صحیفه از امام سجاد به روایتی مستفیضه بلکه قریب به تواتر است و هیچ شکی در آن که کلام امام است نتوان کرد،امام خمینی (ره) نیز در صحیفه نور، این کتار را قرآن صاعد دانسته اند.

به گزارش تبریز بیدار ، دکتر علیرضا جوادی فام استاد فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه تبریز به تبیین یکی از شبهات در خصوص متقن بودن و تحریف نشدن کتاب شریف صحیفه سجادیه پرداخته است:

بارها اشاره کرده ایم که قرآن کریم و صحیفه سجادیه دو کتاب تحریف نشده هستند اما برخی به تحریف نشدن صحیفه سجادیه ایراد وارد می کنند.

در ابتدا باید اشاره داشت که خطابه و سخنرانی با کتابت فرق دارد، به فرض، من میخواهم صحبت کنم، چیزی که شنیده ام را هم می توانم بگویم اما وقتی قصدم کتابت باشد، باید با ذکر منابع آن را بنویسم.

ما هیچ کتابی را با قرآن نمی توانیم مقایسه کنیم و تنها کتابی را که خدا ضمانت کرده که بدون تحریف باقی می ماند، #قرآن است و مقام قرآن و صحیفه یکی نیست.

یکی از دلایلی را که می توان صحیفه سجادیه را از نهج البلاغه معتبرتر دانست، این است که حضرتعلی (ع) به شکل مستقیم حکومت کرده و شاید برای تحریف کتاب این بزرگوار، انگیزه ای بزرگ وجود داشته باشد اما برای کتاب امام سجاد (ع)، انگیزه ای نبوده چرا که یک کتاب برای نیایش و دعا بوده است.

اما در خصوص دلایل سندی می توان به این موارد اشاره کرد:در کتاب دانش نامه جامع صحیفه سجادیه، صحیفه کامله به این کتاب گفته شده چرا که به همه ابعاد انسانی پرداخته و نسخه ای از آن به خط زید ابن علی فرزند امام سجاد (ع) در کتابخانه واتیکان موجود بوده و به عبارتی حاصل جمع آوری نیست.

نسخه ای هم به خط امام باقر (ع) در نزد امام صادق (ع) محفوظ بوده که محتمل است یکی از مواریث امامت در نزد امام عصر (عج) باشد.

آیت الله شاه آبادی صحیفه را  قرآن صاعد می دانستند.

از یحیی پسر زید نوه امام سجاد (ع) صحیفه ای نقل شده که با صحیفه نزد امام سجاد منطبق است؛ خود صحیفه، مقدمه اش این را نوشته: ابوعبدالله جعفر بن محمد الحسنی برای ما نقل کرد که عبدالله بن عمر بن خطاب نقل کرد که دایی من علی بن نعمان اعلم گفت که متوکل ثقفی بلخی از پدرش متوکل ابن هارون نقل کرد که آقای من، امام صادق (ع) فرمود و من نوشتم، به عبارتی جمع آوری نبوده است، حتی برخی علما معتقدند که این کتاب به قلم خود امام است.

و در ادامه آمده که امام صادق (ع) فرمود که صحیفه را جدّم علی بن حسین در حضور من نزد پدرم تقریر کرد و پدرم آن را نوشت.

مرحوم سید صدر می نویسد  این کتاب که موصوف به زیور آل محمد است مانند قرآن از متواترات است.

مرحوم الهی قشمه ای می فرمایند که علمای بزرگ امامیه می گویند صدور صحیفه از امام سجاد به روایتی مستفیضه بلکه قریب به تواتر است و هیچ شکی در آن که کلام امام است نتوان کرد،امام خمینی (ره) نیز در صحیفه نور، این کتار را قرآن صاعد دانسته اند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.