شهردار تبریز:

حرکت‌های عمرانی شهرداری همراستا با اصول پدافند غیرعامل بوده‌است

شهردار تبریز با تاکید بر این‌که اصول پدافند غیرعامل باید در باور عمومی جامعه تثبیت و نهادینه ‌شود، اظهار داشت: حوزه‌های عمرانی، شهرسازی و فرهنگی شهرداری، بایدضرورت پدافند غیرعامل را به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اجرایی مورد توجه قرار دهند.

به گزارش تبریز بیدار ، صادق نجفی در همایش گرامی‌داشت هفته پدافند غیرعامل با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: عملکرد کلی شهرداری، تنها محدود به رویکردهای ستادی نیست؛ مدیران شهرداری از نیروهای میدانی شهر هستند و از این رو باید در مباحث پدافند غیرعامل تاثیرگذار باشند.

وی اضافه کرد: برگزاری نشست‌های موثر و عملیاتی، می‌تواند زمینه همگرایی کارشناسی را در بدنه فعالیت های اجرایی تقویت کرده و ضرورت‌های پدافندغیرعامل را تبیین کنند.

شهردار تبریز با اشاره به این که امروز اقتصاد، آسیب‌پذیرترین نقطه مباحث کلان‌ مدیریتی است، اظهار داشت: در عین حال، شاهدیم که چالش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز به طور جدی در جامعه مطرح است؛ تمام این آسیب‌ها در چارچوب شاخص‌های پدافند غیرعامل قابل بررسی بوده و از گستردگی و حساسیت این بحث حکایت دارد.

نجفی یادآور شد: در یک نگاه کلی، می‌توانیم بگوییم متاسفانه در ایجاد مصونیت‌های جدید و حفظ مصونیت‌های گذشته، موفق نبوده‌ایم.

وی تاکید کرد: این امر نشان می‌دهد که باور پدافند غیرعامل هنوز، آن‌گونه که شایسته و بایسته توسعه پایدار باشد، در جامعه نهادینه و تثبیت نشده است.

شهردار تبریز با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در این خصوص، اظهار داشت: همگام با برنامه‌های زیرساختی و روساختی، باید در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی، وارد عمل شویم و پدافند غیرعامل را از محیط خانه و خانواده تا عرصه عمومی شهر پایه‌ریزی کنیم.

نجفی با اشاره به این که نقش رسانه‌ها در این خصوص مهم و اثرگذار است، گفت: نقد سازنده رسانه‌ها حایز اهمیت است؛ با تفرقه نمی‌توان کاری از پیش برد. باید به مرحله‌ای از همگرایی برسیم که در عین وحدت و همدلی، نقاط ضعف و قوت برنامه‌های اجرایی را متذکر شویم.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان بخش‌های مختلف اجرایی، زمانی تاثیرگذار خواهند بود که خود معتقد به اصل خدمتگزاری باشند و باورهای خدمتگزاری خود را به جوانان انتقال دهند.

شهردار تبریز یادآور شد: مشارکت شهروندان در چارچوب اصول و ضوابط شهرسازی، تا حد زیادی می تواند اصول پدافند غیرعامل را پوشش دهد، البته در عین حال معتقدیم قوانین این حوزه در برخی موضوعات، می‌تواند اصلاح، تقویت و در صورت نیاز، بازنگری شود.

نجفی یادآور شد: در سال‌های اخیر، حرکت‌های عمرانی شهرداری تبریز، در تقویت شریان‌های ترافیکی و خطوط مترو، همراستا با اصول پدافند غیرعامل بوده‌است، ولی با این حال، نیازمند هدایت عموم برنامه‌های ساخت‌و‌ساز به سمت اصول مصون‌سازی شهری هستیم.

شهردار تبریز اظهار داشت: ایجاد مسیرهای دسترسی در مناطق حاشیه‌نشین، پیگیری برنامه‌های تثبیت و انتقال حاشیه‌نشینی و اجرای طرح پایلوت اسکان پایا در حوزه بافت‌فرسوده، از دیگر اقدامات سال‌های اخیر شهرداری است که در حوزه پدافند غیرعامل قابل‌ طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد، اهداف اصلی پدافندغیرعامل، با وحدت رویه دستگاه‌های مختلف اجرایی و مشارکت شهروندان، به شکوفایی برسد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.