با تأیید رئیس جمهور

تمدید عضویت کلانتری و عرب باغی در هیأت مدیره منطقه آزاد ارس

طی مصوبه وزیران عضور شورای عالی مناطق آزاد کشور و با تائید رئیس جمهور، عضویت محسن خادم عرب باغی و عیسی کلانتری در هیات مدیره منطقه آزاد ارس تمدید شد.

به گزارش تبریز بیدار ، طبق مصوبه وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که به تأیید رئیس‌جمهور رسید، عضویت محسن خادم‌ عرب باقی به عنوان عضو موظف و عیسی کلانتری به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به مدت سه سال تمدید شد.

 

گفتنی است محسن خادم عرب باغی از مهرماه ۱۳۹۲ ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد ارس را بر عهده دارد.

 

عیسی کلانتری نیز از فرودین ۹۴ به عنوان مشاور معاون‌اول در امور آب، کشاورزی و محیط زیست منصوب شد، وی همچنین دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.