رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با تبریزبیدار:

دولت در انتخاب وزرا با مجلس مشورت نکرد / مخالفان سند محکم ارائه دهند دانش آشتیانی رای اعتماد نمی گیرد

سلمان خدادادی با انتقاد از رویه دولت در انتخاب سه گزینه پیشنهادی برای وزارت خانه های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و راشاد اسلامی اظهار داشت: متاسفانه دولت در انتخاب وزرا با هیچ یک از فراکسیونها و کمیسیون های تخصصی مجلس مشورت نکرده است.

به گزارش تبریز بیدار ، سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری با انتقاد از رویه دولت در انتخاب سه گزینه پیشنهادی برای وزارت خانه های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و راشاد اسلامی اظهار داشت: متاسفانه دولت در انتخاب وزرا با هیچ یک از فراکسیونها و کمیسیون های تخصصی مجلس مشورت نکرده است، هر چند قانونا دولت باید گزینه پیشنهاد دهد و مجلس بررسی کند اما عرف معرفی وزرا در هماهنگی با مجلس بوده و دولت روحانی در این فقره نمره خوبی نمی گیرد.

خدادادی با تأیید ایرادات وارده در خصوص حضور فعال دانش آشتیانی  در فتنه ۸۸ از سوی مخالفان اظهار داشت: این مساله در جلسات مختلف از سوی مخالفین نسبت به دانش آشتیانی مطرح  و وی توضیحاتی در این خصوص ارائه داد و گزارشات قوه قضائیه و وزارات اطلاعات این مسائل را تایید نمی کند. حال اگر در جلسه فردا مخالفین سند محکمی ارائه دهند گمان می کنم آشتیانی نتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد.

نماینده مردم ملکان در خصوص انتقادات به تناسب نداشتن حوزه کاری صالحی امیری و سلطانی فر با وزارت خانه های پیشنهادی گفت: این انتقادات وارد است و صالحی امیری هم با رد این موارد گفته است اتفاقا در دوران مسئولیتی در وزارت اطلاعات در بخش های فرهنگی مشغول به فعالیت بوده ام و پس از آن حوزه کاری دانشگاهی مرتبط با مسائل فرهنگی بوده است.

وی در پایان تصریح کرد: فضای مجلس برای اعتماد به سه گزینه پیشنهادی دولت مثبت است مگر آنکه مخالفان بتوانند با ارائه اسناد رای مجلس را در این مساله تغییر کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.