حجت الاسلام برگی در گفتگو با تبریزبیدار:

تکرار داستان موسی و فرعون در قرآن نشان اهمیت استکبار ستیزی است / کسانی که می گویند استکبار ستیزی تاکتیک سیاسی بود نه سواد قرآنی دارند نه انقلاب را درک کرده اند

برگی اظهار داشت: خداوند بیشتر همه از فرعون و حضرت موسی به عنوان نماد استکبار و استکبار ستیزی در قرآن یاد کرده است.

به گزارش تبریز بیدار ، حجت الاسلام برگی خطیب مشهور تبریزی در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری با اشاره مبنایی بودن  مبارزه با استکبار از نظر قرآن در مسیر بندگی اظهار داشت: از نظر قرآن مستکبر و متکبر باهم تفاوت عمده دارند، در واقع مستکبر از تضعیف کردن بقیه به دنبال نشان دادن بزرگی و عظمت خود است و خداوند در آیه ۱۷۲ و ۱۷۳ سوره نسا اشاره می کند که کسانی که استکبار می روزند  به عذاب الیم دچار می شوند.

وی ادامه داد: موضوع استکبار در جای جای قرآن اهمیت فوق العاده دارد که انواع آن به کرات در داستان های مختلف بیان شده است به طوریکه خداوند بیشتر همه  از فرعون و حضرت موسی به عنوان نماد استکبار و استکبار ستیزی در قرآن یاد کرده است و این نشان از اهمیت این بحث از نظر خداوند متعال دارد که داستان موسی و فرعون را بارها تکرار می کند. در واقع در همین داستان حضرت موسی علیرغم پرورش موسی در کاخ شخصی مستکبرچون فرعون شخصی استکبار ستیز چون موسی پرورش می یابد و در واقع با ذکر این داستان نشان دهد که وارثان حقیقی زمین در انتها همین استکبار ستیزان هستند. آنجا که خداوند در ادامه آیات ذکر شده در سوره قصص  می فرماید ” و نرید أن نمن على الذین استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمّه و نجعلهم الوارثین

برگی افزود: استکبار انواع دارد یک نوع استکبار سیاسی است که همان فرعون را قرآن بیش از همه ذکر کرده یک نوع استکبار اقتصادی است که باز قرآن در این زمینه قصه ی موسی و قارون را روایت می کند یک نوع استکبار هم استکبار علمی است که مثال قرآن در این زمینه داستان بلعم باعوراست که علیرغم اینکه به مقامات عالی علمی رسید ولی چون استکبار ورزید عاقبت به شر شد.

خطیب مشهور تبریزی تاکید کرد: مثالها و تذکرات قرآن نشان می دهد که مسیر بندگی در نفی مستکبرین و استکبار است.

وی در ادامه با انتقاد از افرادی که استکبار ستیزی مردم ایران در مقابل آمریکا از ابتدای انقلاب را یک تاکتیک سیاسی می نامند تصریح کرد: متاسفانه کسانی که این مسائل را مطرح می کنند یا سواد قرآنی ندارند یا  دنیا طلبی شان به آنها اجازه می دهد این مسائل را طرح کنند. چرا که مثالهای قرآن و سیره ائمه به ما این درس را می دهد که همچون موسی در برابر فرعون بایستیم. سوال اینجاست که اگر این مساله یک تاکتیک است چرا قرآن بر آن این همه تاکید دارد؟

برگی اظهار داشت: حضرت اباعبدالله جواب جالب به این مساله داده اند که در تاریخ ماندگار است ایشان می فرمایند که مثل من هیچ گاه با مثل یزید صلح نمی کند. این موارد نشان می دهد که کسانی که این مسائل را مطرح می کنند اصل انقلاب و مبارزه اسلامی مردم ایران را نفهمیده اند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.