با حکمی از طرف مشاور روحانی

ریاست عرب باغی بر ارس سه سال دیگر تمدید شد

با تفویض اختیار رییس جمهور، طی حکمی از سوی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، محسن خادم عرب باغی به مدت سه سال دیگر در سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد ارس ابقا شد.

به گزارش تبریز بیدار ، با تفویض اختیار رییس جمهور، طی حکمی از سوی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، محسن خادم عرب باغی به مدت سه سال دیگر در سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد ارس ابقا شد.

 در این حکم به تجارب ارزشمند محسن خادم عرب باغی اشاره و با استناد به ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، حکم وی را در این سمت سه سال دیگر تمدید کرد.

اکبر ترکان در بخشی از این حکم برتحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی و مدیریت به منظور گسترش و تسهیل تولید، صادرات و سرمایه گذاری و استفاده از تجارب مناطق آزاد موفق دنیا تاکید کرده است.

ترکان همچنین انتقال فناوری های پیشرفته، حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارتقاء سطح اشغال و مشارکت جامعه محلی در برنامه های توسعه و پیشرفت منطقه را به عنوان مهم ترین وظایف مدیرعامل منطقه آزاد ارس مورد توجه قرار داده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.