نگاهی گذرا به مربع انتخاباتی شورا؛

ما خانه به دوشان غم انتخابات که داریم!

شوق و اشتیاق اکثریت اعضای شورا درباره اظهارنظر در این باره حداقل نشانگر دغدغه خاطر اعضا برای رفاه کارگران است اما سوال مهم آنجاست که چرا کمتر از ۶ ماه مانده به انتخابات این لایحه در صحن شورا مطرح می شود و برخی از اعضا که تاکنون کمترین اظهارنظری درباره کارگران نداشته و همیشه سبد حقوق کارگران و کارکنان در زنبیل آخر پرداخت ها قرار داشت، برای اظهارنظر دراین باره صف بستند تا از قافله اخبار حمایتی عقب نمانند.

سرویس شهری تبریزبیدار؛

اگر ناگفته های جلسه پیشین شورای شهر از درگیری لفظی اسماعیل چمنی با شهرام دبیری و کنایه های سنگین علی شیاری به دبیری تحت تاثیر “خفیف ترین حکم” برای رییس شورای شهر قرار گرفته بود، لایحه یکسان سازی قراردادهای کارکنان شهرداری معادله را کمی تغییر داد.

شوق و اشتیاق اکثریت اعضای شورا درباره اظهارنظر در این باره حداقل نشانگر دغدغه خاطر اعضا برای رفاه کارگران است اما سوال مهم آنجاست که چرا کمتر از ۶ ماه مانده به انتخابات این لایحه در صحن شورا مطرح می شود و برخی از اعضا که تاکنون کمترین اظهارنظری درباره کارگران نداشته و همیشه سبد حقوق کارگران و کارکنان در زنبیل آخر پرداخت ها قرار داشت، برای اظهارنظر دراین باره صف بستند تا از قافله اخبار حمایتی عقب نمانند.

در این میانه بررسی لایحه حقوق کارکنان که امروز در پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد، یارگیری و فعالیت های زیر پوستی انتخاباتی در حال عیان شدن است و کم کم جمع یاران انتخاباتی شورا آستین ها را بالا می زنند.

تبریزبیدار به بهانه شنیده شدن زمزمه هایی از انتخاباتی بودن این لایحه به بررسی ۴ جناح عمده تاثیرگذار در انتخابات شورا می پردازد:

زیر سایه دبیری!


در جناح اکثریت شورا اخیر یکی از اعضای شورا که تا دیروز در دانشگاه پیام نور اکثر همکاران خود را متهم به خرید رای و دادن وعده های چند صد نفری شام و نهار به مردم می کند، چند روز بعد از تخریب اعضا توسط یکدیگر انتقاد می کند و توپ را به زمین مخالفین خود می اندازد. اکثریت که پیوند رایی خود با دبیری را حفظ کرده است به احتمال زیاد اکثریت اعضای آن به جز دو نفر در لیست رئیس خود قرار خواهند گرفت.

انشقاق بزرگ!


در سوی دیگر جناح اقلیتی که این بار در سال سوم دچار انشقاق بزرگی گشته و با یارگیری دو به دو، دوشقه “تعامل” و “تقابل” را در برابر دبیری شکل داده و عملا باعث قفل در انتخاب رییس کمیسیون برنامه و بودجه در میان خود شده اند، (باغبان در این سوی تعامل و امیرحقیان در آنسوی تقابل) بخشی از معادلات غیرقابل انکار در پازل انتخاباتی آینده شورا را به دوش می کشند.

وضعیت نزاع ها و اختلافات میان این جناح تینگونه نشان می دهدکهانشقاق آنان در ماه های آتی تشدیدتر و حتی اعلام لیست های انتخاباتی مجزا میان دو شق نام برده آن بسیار محتمل است.

“معجزه شهرداری”


در آنسوی میدان نیز برخی از مدیران شهرداری که بنابر اظهارنظر برخی از همین اعضای شورا در قالب “معجزه شهرداری” فعالیت های انتخاباتی را آغاز کرده اند و احتمال تاثیرگذاری آنان در انتخابات آتی فراوان است، با برخی از اعضای فعلی شورا و تیم همسوی مدیران در مجموعه شهرداری به هم افزایی هایی برای انتخابات آتی رسیده اند. نگاهی به نام های برخی از مدیران شهرداری و مقایسه آنان با کاندیداهای سال ۹۲، بسیار جالب خواهد بود.

تاثیرگذار اما متشتت!


اما ضلع چهارم و البته کمتر مورد اهمیت واقع شده، آن دسته از مدیران سابق یا افراد ذی نفوذ در میان جمع های خانوادگی خود هستند که به دلیل ماهیت دموکراسی از پایین شورای شهر و رای تاثیرگذار خویشاوندهای قبیله ای و خانوادگی، مشوق حضور بسیاری از افراد با پتانسیل های قوی اما متشتت است که در برابر انسجام قوی ۳ جناح فوق نمی توانند به تنهایی عملکردی داشته باشند.

اما نزدیکی و قرابت های هرکدام از طیف ها به نفرات این دسته و تشکیل لیست های انتخاباتی می تواند نقش تاثیرگذاری در نتایج داشته باشد.

درباره آرایش نیروهای سیاسی در شورا و آنالیز هرکدام از جناح ها، سخن ها گفته و خواهیم گفت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.