اسوتچی در گفتگو در تبریزبیدار:

خواسته اصلی کارگران شهرداری تبریز تبدیل وضعیت استخدامی است / امیدواریم این لایحه مصوب اجرایی شود!!

عضو شورای شهر تبریز تصریح کرد: خواسته اصلی کارگران و بخشی از کارمندان شهرداری تبریز تبدیل وضعیت استخدامی آنهاست نه یکسان سازی حقوق ها هر چند که بجز بنده و آقای شیاری با این لایحه موافقت کردند اما شهردار باید بداند که لوایح را در مسیر خواسته کارگران باید تنظیم کند نه موارد دیگر.

به گزارش تبریز بیدار ،  لایحه یکسان سازی وضعیت قراردادی کارگران و کارکنان شهرداری تبریز که در جلسه غیر علنی دیروز شورای شهر تبریز تصویب  شد موضوعی بود که جزئیات این لایحه را محمد حسین اسوتچی عضو شورای شهر جویا شدیم.

اسوتچی در گفتگو با خبرنگار تبریز بیدار با اشاره به تصویب این لایحه در صحن شورا اظهار داشت: این لایحه که با پوشش وسیع رسانه ای شهرداری تبریز همراه بود و به تصویب اعضا رسید شهرداری را ملکف کرد که حقوق و مزایا کارکنان و کارگران شهرداری را یکسان کند و طبق آن شهردار قول داده که مقدمات این کار را از اواخر بهمن ماه سال جاری آماده سازی کند و این لایحه از آن تاریخ به بعد اجرایی شود.

وی افزود: حال این لایحه در عمل چقدر اجرایی شود ما هم منتظریم امیداریم اجرا شود! هر چند که این لایحه خواسته اصلی کارمندان و کارگران شهرداری نیست.

عضو شورای شهر تبریز تصریح کرد: خواسته اصلی کارگران و بخشی از کارمندان شهرداری تبریز تبدیل وضعیت استخدامی آنهاست نه یکسان سازی حقوق ها هر چند که بجز بنده و آقای شیاری بقیه با این لایحه موافقت کردند اما شهردار باید بداند که لوایح را در مسیر خواسته کارگران باید تنظیم کند نه موارد دیگر.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.