مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز خبر داد:

حذف زوائد بصری خیابانهای اصلی کوی ولیعصر و خیابان ۲۹ بهمن

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز، از آغاز حذف تابلوهای بدون مجوز در خیابان های اصلی کوی ولیعصر و خیابان ۲۹بهمن، حدفاصل راه آهن تا نصف راه خبر داد.

به گزارش تبریز بیدار ، علی فرخی در توضیح این خبر گفت: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز به منظور حذف زواید بصری ناشی از نصب تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز بر روی ساختمانها، اقدام به حذف تابلوهای بدون مجوز در خیابانهای اصلی کوی ولیعصر نموده است.

وی، هدف از این اقدام را حذف زواید بصری ناشی از نصب تابلوهای تبلیغاتی بدون مجوز بر روی نما و پشت بام ساختمان‌ها عنوان کرده و در پایان از آغاز حذف زوائد بصری خیابان ۲۹ بهمن حدفاصل راه آهن و نصف راه خبر داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.