ممنوعیت مسافرکش های شخصی در سطح شهر؛

چه تضمینی می دهید تا تاکسیرانان در مواقع بحرانی به دنبال دربست نباشند؟

ریاست سازمان تاکسیرانی تبریز چه تضمینی می دهند که در مواقع ضروری و بدی آب و هوا که یک نمونه آن هفته گذشته اتفاق افتاد، تاکسیرانان به دنبال دربست نبوده و شهروندان را به مقصد برسانند؟

به گزارش تبریز بیدار ، اخیرا فرخ جلالی سرپرست سازمان تاکسیرانی تبریز ضمن انتقاد از مسافرکش های شخصی در سطح شهر گفته است: طبق قانون ومقرارت جابجایی مسافر با خودروهای شخصی تحت هرعنوانی ممنوع بوده ومسافرکش های شخصی  غیر مجاز علاوه براینکه  برای فعالیت مشروع و  قانونی تاکسیرانان  زحمتکش  مزاحمت ایجاد می کنند موجب بروز ناهنجاری های اجتماعی میشوند.

فرخ جلالی با بیان این مطلب افزود: هیچ نهادی پاسخگوی اشیاء جامانده از مسافران درونشهری داخل مسافرکشهای شخصی نبوده و رصد عملکرد و نحوه برخورد آنها با مسافران نیز عملا غیرممکن است و گاها نیز متاسفانه تبعات غیر قابل جبرانی را به همراه دارد، لذا در راستای جلوگیری از فعالیت آنها در حال رایزنی با پلیس محترم راهور و سایر مراجع ذیصلاح هستیم  تا با هماهنگی  وهمکاری آنها اقدامات قاطع و قانونی در این خصوص صورت گیرد.

مدیر عامل اتوبوسرانی وتاکسیرانی شهرداری تبریز در پایان گفته است :از شهروندان فهیم و شریف تبریزی بخصوص بانوان محترم و دانش آموزان عزیز نیز درخواست میشود که در راستای پیشگیری از ایجادمشکل و تبعات غیرقابل جبران ، درسفرهای درون شهری از وسایط حمل ونقل قانونی منجمله اتوبوسهای شرکت واحد و تاکسیها استفاده نمایند. 

اما این سخنان خوب نیازمند چند مقوله است که باید تضمین های آن از سوی تاکسیرانی مشخص گردد. اینکه در مواقع بحرانی همچون بارش باران و یا برف که نیازمند حضور تاکسی ها است تا شهروندان را به مقصد برساند ما مشاهده می کنیم که تاکسیرانان محترم به دنبال دربست هستند و این مسافرکش های شخصی هستند که مردم را به مقصد می رسانند.

ریاست سازمان تاکسیرانی تبریز چه تضمینی می دهند که در مواقع ضروری و بدی آب و هوا که یک نمونه آن هفته گذشته اتفاق افتاد، تاکسیرانان به دنبال دربست نبوده و شهروندان را به مقصد برسانند؟ آیا این کار  باعث نمی شود که دودش به چشم مردم برود و در مواقع لزوم، زن و مرد  و بچه و سالخورده در کنار خیابان ها آواره بمانند و تاکسیرانان به دنبال پول بیشتر بگردند و یا اصلا در چنین مواقعی تاکسی ها کاهش نیابند؟

البته این سخنان به معنای  نادیده گرفتن زحمات تاکسیرانان محترم نیست و باید دولت و شهرداری بیش از پیش به فکر تسهیلات اعطایی به این قشرمحروم و مظلوم شوند تا مشکلاتشان حل گردد اما باید برخی ملاحظات نیز در کارها رعایت گردد تا مردم آسیبی نبینند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.