نماینده حامی دولت در مجلس:

اقدام رضایت بخشی در خصوص دریاچه ارومیه صورت نگرفته است

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: انتقال آب زرینه رود به تبریز کمبود آب را در شبستر و مرند جبران می کند و همین امر باعث می شود تا از آب های زیر زمینی برداشت کمتری صورت گیرد.

به گزارش تبریز بیدار ، به نقل از مهر، معصومه آقاپور در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریگفت: کشور  درچشم انداز  آینده باید به بخش تجارت روی آورده و تجارت با و صادرات کالا و همچنین با ترانزیتی کردن ایران برای کشور های شمالی این مهم مقدور خواهد بود که این امر منبع درآمد بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت.

 

نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه ترانزیتی شدن کشور اقتصاد ریلی راطلب می کند گفت: زیرساخت های  تجارت ریلی وراههای مواصلاتی در صرفه های اقتصاد و هزینه های فرصت می توانیم مباحث بیشتری را در این خصوص در مجلس مطرح کرد.

 

وی باتوجه به اقدامات انجام یافته در خصوص بحران خشک شدن خصوص در یاچه ارومیه  گفت: باتوجه به شدت بحران دریاچه ارومیه، اقدامات رضایت بخشی تا کنون صورت نگرفته است ولی با تلاش و پیگیری های که از سوی مجلس در حال انجام است و اتحاد بین نمایندگان این منطقه چشم انداز خوبی را ترسیم کرده است.

 

نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اهداف مشترک بین نمایندگان منتخب مردم آذربایجان شرقی در مجلس دهم گفت:تلاش برای نجات دریاچه بسیار مهم بوده چون در غیر اینصورت این منطقه غیر قابل سکونت خواهد شد و در این راستا نمایندگان سه شاخص اصلی مدیریت هزینه، تمرکز و تمایز را برای نجات دریاچه ارمیه دنبال می کنند و این سه اقدام در این زمینه آثار موثری را به دنبال دارد.

 

وی انتقال خط دوم آب زرینه رود به تبریز را یکی از راههای نجات دریاچه ارومیه دانست و گفت: انتقال آب زرینه رود به تبریز کمبود آب را در شبستر و مرند جبران می کند و همین امر باعث می شود تا از آب های زیر زمینی برداشت کم تری صورت گیرد و این عامل در احیای دریاچه ارومیه نقش موثری دارد.

 

 این نماینده عنوان کرد:کارگروه اقتصاد مقاومتی استان توجه بسیار زیادی به بخش صنعتی شدن داردکه این خود از عوامل کاهش مصرف آب کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.

 

آقاپور همچنین مدیریت منابع آب های زیر زمینی و  نصب کنترل های هوشمند  را از دیگر اقدامات صورت گرفته شده برای احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.