نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:

بین ترامپ و کلینتون تفاوتی وجود ندارد / ترامپ برای آمریکا همانند گورباچف است برای شوروی

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بین ترامپ و کلینتون تفاوتی وجود ندارد.

به گزارش تبریز بیدار ، ابوالفضل  حسن بیگی  با اشاره به نهایی شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و انتخاب دونالد ترامپ اظهار داشت: کلینتون ملکه فساد است وترامپ پادشاه غارتها لذا هردو خوی استکباری دارند، برای ایران نیز هر دو سر وپا یک کرباس هستند و تفاوتی ندارند.

نماینده مردم دامغان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: هر دو کاندیدای ریاست جمهوری بی لیاقت هستند و آمریکا را منهدم خواهند کرد و هر عملکردی داشته باشند، به نفع روسیه ،ایران ،چین خواهد بود.

وی گفت: روسیه به نفع ترامپ تبلیغ می کرد که نشان از همراهی و هم سویی روسیه با سیاست های جدید آمریکا است. از سوی دیگر کلینتون بیمار، پیر،ناتوان وخسته بود.

این نماینده تاکید کرد: ترامپ غیر قابل محاسبه وشبیه گرباچف عمل می کند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورا اسلامی اظهار داشت: شرایط آمریکا همچون دوران پایانی شوروی سابق وبسیار وخیم است (۲۳)بیست وسه هزار میلیارد دلار بدهی دارد و این بدهی با سرعت در حال افزایش است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.