واگویی یک برداشت اشتباه

آمریکای خوب محال است!

جمعی از انتخاب نشدن هیلاری کیلنتون سوگوارند و جمعی دیگر از انتخاب ترامپ هیجان زده!

به گزارش تبریز بیدار ، غلامرضا سیفی فعال رسانه ای تبریزی در واکنش به نتایج انتخابات آمریکا در صفحه مجازی خود نوشت: 

یک سئوال همیشه برای مردم ما وجود داشته؛ دموکراتها بهترند یا جمهوری خواهان؟!

جمعی از انتخاب نشدن هیلاری کیلنتون سوگوارند و جمعی دیگر از انتخاب ترامپ هیجان زده!

اما حداقل تاریخ دو دهه اخیر گواه است، این دو حزب و روسای جمهور برآمده از اراده ی این دو حزب، برای ما سر و ته یک کرباسند.

جرج بوشِ جمهوری خواه مستقیماً به منطقه خاورمیانه لشکر کشی کرد و آتش در خرمن منطقه انداخت و اوبامای دموکرات از طریق ایجاد و تقویت گروهک های تکفیری بمانند داعش، منطقه را به آشوبی خانمان سوز گرفتار کرد.

خوی استکباری آمریکا با آمدن و رفتن آدم ها حل نمی شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.