جای خالی کارفکری در حوزه اندیشه اسلامی؛

حقوق زنان و برجامی که در راه است

مجموع شواهد و قراین حاکی از این است که قطعات مختلفی از یک جورچین در حال تکمیل است تا پرونده سازی جدیدی برای جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد. غرب گرچه از پرونده هسته ای دست نشسته است اما گویا از آن، بیشتر برای سرگرم کردن مردم و مسئولین جمهوری اسلامی بهره می برد.

یادداشت مهمان تبریزبیدار؛ مسعود زین العابدین

مجموع شواهد و قراین حاکی از این است که قطعات مختلفی از یک جورچین در حال تکمیل است تا پرونده سازی جدیدی برای جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد. غرب گرچه از پرونده هسته ای دست نشسته است اما گویا از آن، بیشتر برای سرگرم کردن مردم و مسئولین جمهوری اسلامی بهره می برد.

مجموع صحنه آرایی ها حاکی از این است که قطعات جورچین حقوق بشر در حال تکمیل است و کانون این معارضه، حقوق زنان خواهد بود. این معارضه در ابتدا در قالب خاله زنک بازی های خنده داری مثل کمپین آزادی های یواشکی  آغاز شد اما گویا این لودگی ها صرفا آتش تهیه ای برای جریان سازی رسانه ای بوده و کادرسازی و شبهه تراشی اصلی، در قالب گروه های مردمی و تحت پوشش بنیادهای بین المللی آغاز شده است.

در این معارضه، میزان حساسیت ایرانیان نسبت به آمریکا و انگلیس به خوبی در نظر گرفته شده و قرار است دیگرانی به ایفای نقش مستقیم بپردازند و وزارت خارجه هلند در این زمینه ماموریتهای مهمی را بر عهده گرفته است.

از جدیدترین تحرکات در زمینه حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان، انتصاب عاصمهذجهانگیر به عنوان گزارشگرویژه سازمان ملل در امور ایران است. این خانم پاکستانی تبار، که از رهبران جنبش وکلا و به اصطلاح فعال حقوق بشر است، چند نقطه برجسته در رزومه خود دارد که وابستگی به فرقه قادریه و تلاش برای آزادی فعالیت اقلیت ها، نزدیکی به فرقه ضاله بهائیت و دوستی نزدیک با #شیرین_عبادی از جمله آنهاست.

گویا در صحنه آرایی جدید، زنان و مطالبه اعتقادات فمینیستی اولویت تازه ای خواهد یافت و روشنفکران وطنی در تعامل با نهادهای بین المللی هم پالسهای معناداری به جامعه زنان ایران خواهند داد و هم فشارهای زیادی را بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهند کرد؛ به میدان آوردن حداکثری ظرفیتهای رسانه ای به پای متهمان زن بویژه افرادی همچون نرگس محمدی و… در ذیل همین هدف قابل تحلیل است.

زنان در نگاه کارگردانان این صحنه، ظرفیت ویژه ای برای جریان سازی رسانه ای دارند. قرار است اهداف پلید با ویترینی از حرف های زیبا به خورد وارثان قیام گوهرشاد داده شود. این القائات برای برجام های جدید، ضروری است. سینمای ایران، برخی رمان های منتشر شده و به ویژه بسیاری از سازمانهای مردم نهاد نیز از سالها پیش مشغول کارند و به خوبی به میدان آمده اند تا هویتی جدید برای زن ایرانی تعریف کنند.

امروز، بیش از هر زمانی جای خالی کارهای فکری در حوزه اندیشه اسلامی دیده می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.