نگاهی به تاریخ؛

استبدادستیزی جوهره شخصیتی سردار ملی بود+تصاویر دیده نشده‌ ستارخان

پژوهشگر تاریخ معاصر آذربایجان گفت: ستارخان از آغاز نهضت خود را تابع و پیرو مرجعیت می دانست و همواره اعلام می کرد که به فتوای مراجع تقلید وقت، وارد مبارزه با استبداد شدند.

رحیم نیکبخت در گفتگو با تبریزبیدار، با اشاره به ۲۵ آبان ماه سالروز وفات ستارخان، وی را ازجمله مفاخر آذربایجان نامیده و اظهار داشت: امروز سالروز درگذشت یکی از اسطوره‌های تاریخ مشروطیت است که قهرمانی از قهرمانان ملی ایران و مفاخر آذربایجان بود.

وی افزود: او در زمان خود، با شناخت و بصیرت پرچم‌دار حرکتی شد که مردم ایران را برای رسیدن به اهداف ضداستبدادی یاری فراوان کرد.

پژوهشگر تاریخ معاصر، با اشاره به اینکه خانواده ستارخان ازجمله قربانیان استبداد مهارگسیخته قاجار بود، گفت: ستارخان از آغاز نهضت خود را تابع و پیرو مرجعیت می‌دانست و همواره اعلام می‌کرد که به فتوای مراجع تقلید وقت، وارد مبارزه با استبداد شده است.

وی ادامه داد: مراجع در مکاتبات خود با مجاهدین، ستارخان و یارانش را مخاطب خود می‌دانستند و با آنان مکاتبه می‌کردند.

نیکبخت در پاسخ به این سؤال که چرا برخی جریانات قوم‌گرا، ستارخان را به‌عنوان فردی تجزیه‌طلب و ضد حاکمیت فارس‌ها معرفی می‌کنند، تصریح کرد: سؤال من این است که سلسله قاجاریه خود از ایلات ترک‌زبان بودند و خود ستارخان نیز یک تبریزی بود، درگیری این دو هم‌نژاد چگونه باهم قابل‌جمع می‌باشد؟

وی افزود: اگر ستارخان تجزیه‌طلب بود چرا به مجلس شورای ملی در تهران رفت و در آنجا با لقب سردار ملی از وی تجلیل به عمل آمد؟

عکس‌هایی دیده نشده  از ستارخان+تصاویر

عکس‌هایی دیده نشده  از ستارخان+تصاویر

 عکس‌هایی دیده نشده  از ستارخان+تصاویر

عکس‌ها از آرشیو ابراهیم پورحسین خونیق

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.