عکس و مکث/

خودروی نفتی مظفر الدین شاه قاجار

مظفر الدین شاه قاجار سوار بر اولین اتومبیل خود در ایران البته او رانندگی نمی دانست و فقط در پشت این خودرو نشسته تا عکسی را به یادگار بگذارد .برخلاف خودروهای امروزی سوخت اتومبیلهای اولیه وارداتی ایران از نفت بود.

به گزارش تبریز بیدار ، مظفر الدین شاه قاجار سوار بر اولین اتومبیل خود در ایران البته او رانندگی نمی دانست و فقط در پشت این خودرو نشسته تا عکسی را به یادگار بگذارد .

برخلاف خودروهای امروزی سوخت اتومبیلهای اولیه وارداتی ایران از نفت بود.

Image title

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.