نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی:

هم سویی پوتین و ترامپ به ضرر اعراب است

نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی گفت:در شرایط کنونی یک هم سویی مثبت میان ترامپ و پوتین روسای جمهور آمریکا و روسیه وجود دارد، که این مسئله کاملا به ضرر کشورهای عربی منطقه است.

به گزارش تبریز بیدار ، سلمان خدادادی در گفت وگو با خانه ملت، در واکنش به نامه نگاری تعدادی از کشورهای عربی به سازمان ملل با ادعای نقش منفی و مخرب ایران در عرصه منطقه ای، اظهار داشت: این مسئله یک اقدام جدید از سوی برخی کشورهای عربی نیست، بلکه این کشورها در سال های اخیر از هر تلاشی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده کرده اند.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر در شرایط کنونی یک هم سویی مثبت میان ترامپ و پوتین روسای جمهور آمریکا و روسیه وجود دارد، که این مسئله کاملا به ضرر کشورهای عربی منطقه است، البته این نکته قابل توجه است که سیاست های پوتین در عرصه منطقه هم سوی ایران است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه نامه نگاری تعدادی از کشورهای عربی به سازمان ملل با ادعای نقش منفی و مخرب ایران در عرصه منطقه ای نشان دهنده شتاب زدگی و هراس این کشور از وضعیت موجود است، تصریح کرد: در شرایط کنونی اعراب در انزوا قرار دارند و با این دست اقدامات به دنبال آن هستند که خود را مسنجم نشان دهند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ادامه داد: به طور حتم اقدامات ضدایرانی اعراب مانند گذشته هیچ نتیجه ای در بر ندارد و مقامات این کشورها به جای فرافکنی و ایران هراسی باید سیاست های اشتباه خود را اصلاح کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.