پس از تشیع انگلیسی، منحرفان دیگری با پول سعودی؛

دجال بصره در سودای بیعت منافقانه و مزورانه!

در جریان پیاده‌روی اربعین نیز برخی از موکب‌های عزاداری این فرد که با پول‌های سعودی و اماراتی تغذیه‌شده و درصدد افتراق دینی و تشکیک مذهبی در اذهان شیعیان برآمده است، دایر بوده و به زبان‌های مختلف خصوصاً عربی و فارسی برای کذاب بصره بیعت جمع می‌کنند.

سرویس فرهنگی تبریزبیدار؛

پیاده‌روی اربعین در سال‌های اخیر به محلی برای ظهور و بروز هویت تاریخی شیعه و نمادی از  اتحادی بی‌نظیر پیروان اهل‌بیت (ع) از تمامی ملت‌ها و اقوام را بدون توجه به هویت‌های قومی و ملی و تکیه‌بر هویت اسلامی را پدید آورده است.

این هویت تاریخی شیعیان که با استنان و الگو گیری از اهل‌بیت (ع) و مظلومیت‌های بی‌شمار آنان در جهت کسب ارج و ارتقای وجه معنوی و مادی صورت می‌گیرد، در کنار داعشی های آدم‌خوار سلفی، برخی از جریانات التقاطی و انحرافی درون مذهب تشیع اثنی عشری نیز در سال‌های اخیر، محلی برای تبلیغ گسترده خود یافته‌اند.

جریان تشیع انگلیسی و بدیل سازی های پی‌درپی این جریان همچون تعابیر “امام شیرازی” در برابر “امام خمینی (ره)” و قرار دادن جایگاه “مرجعیت”(که هیچ‌کس منکر جایگاه مهم آن در تاریخ تشیع نیست)، در برابر جایگاه ولایت‌فقیه به‌عنوان نیابت امام عصر در عصر غیبت و موج‌سواری روی برخی از سنت‌های مذموم فردی در میان علما در برابر روح اجتماعی قاطبه پیروان اهل‌بیت (ع)، در سال‌های اخیر به محل بحث‌های پیروان اهل‌بیتبیت (ع) تبدیل‌شده است.

اما در کنار جولان جریان موسوم به شیرازی‌ها و تشیع انگلیسی که آفتاب آن در حال غروب و افول است، در بیش از یک دهه گذشته در عراق و در چندین سال گذشته در ایران، جریانی منحرف و مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی دول کفر، نسبت به تبلیغ “یمانی موعود” اهتمام می‌ورزند.

این جریان که توسط فردی کذاب به نام اسماعیل گاطع که با الهام از برخی از روایات شیعی خود را، احمد بن ملیح می‌نامد و مدعی است که به‌دروغ ادعا می‌کند که من با چهار واسطه از اولاد امام عصر (عج) بوده ویمانی موعود هستم و قرار است زمینه‌ساز حکومت عصر ظهور باشم.

این ادعای کذب این فرد معلوم مزدور و کذاب تا بدان جا رسیده است که در ادعایی کذب می‌گوید که وقتی امام مهدی (ع) حکومت تشکیل داد و از دنیا رفت، من و یازده مهدی دیگر امامان بعد از ایشان خواهیم شد.

این ادعای گزافه احمد الحسن کذاب، واجد دگر ستیزی خاصی در جریان خود است و بنا بر سنت وابستگی و انحراف، بسیاری از علمای شیعه و مراجع را منحرف خطاب می‌کند و با در سال‌های اخیر با فریب دادن برخی از شیعیان احساسی در عراق و برخی از شهرهای کشورمان، به‌تازگی در شبکه‌های مجازی به جمع‌آوری بیعت با عنوان منافقانه “البیعهلله” برای این کذاب اهل بصره روی آورده‌اند.

در جریان پیاده‌روی اربعین نیز برخی از موکب‌های عزاداری این فرد که با پول‌های سعودی و اماراتی تغذیه‌شده و درصدد افتراق دینی و تشکیک مذهبی در اذهان شیعیان برآمده است، دایر بوده و به زبان‌های مختلف خصوصاً عربی و فارسی برای این کذاب بصره بیعت جمع می‌کنند.

جریان‌های منحرف و بدعت‌گذار در درون مذهب شیعه اثنی عشری را باید وجوه مختلف یک سکه و تکمیل‌کنندهپازلطراحی‌شده از سوی شیاطین ایادی استکبار برای دور ساختن شیعیان و مومنین از راه هدایتگر امامان آل محمد (ع) و سنت علمای حقیقی پیرو ایشان دانست.

در حدیثی در کتاب جلد ۵۳ بحارالانوار آمده است که “یامفضلکلبیعه قبل ظهور القائم علیهالسلامفبیعتهکفرو نفاقوخدیعه” (هر بیعتی قبل از ظهور قائم علیهالسلام انجام شود آن بیعت، کفر، نفاق، و تزویر است).

براین اساس است که ادعای بیعت در عصر غیبت در مقابل ولایت امام عصر (عج) و ولایت نائب عام وی در وجه ولایت‌فقیه، امری مذموم و بر اساس کفر و نفاق است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.