عملکرد تراکتورسازی در لیگ امسال در قالب اینفوگرافی

پس از گذشت یک سوم از بازیهای لیگ شانزدهم و در فرصت تعطیلی لیگ ،عملکرد تیمهای حاضر در لیگ برتر مورد بررسی قرار می گیرد. عملکرد تراکتورسازی در لیگ امسال در قالب یک اینفوگرافی به تصویر کشیده شده است که آن را می بینید:

به گزارش تبریز بیدار ، پس از گذشت یک سوم از بازیهای لیگ شانزدهم و در فرصت تعطیلی لیگ ،عملکرد تیمهای حاضر در لیگ برتر مورد بررسی قرار می گیرد. عملکرد تراکتورسازی در لیگ امسال در قالب یک اینفوگرافی به تصویر کشیده شده است که آن را می بینید:

Image title

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.